Møt 2020/2021-styret i Litteraturhuset i Skien

10.sep. 2020

Litteraturhuset i Skien har utvidet styret med styremedlemmet Heidi Roheim.

Nå er vårt Midt-Telemark-alibi endelig på plass. Heidi Roheim ble valgt inn i styret på årsmøtet 26. august 2020 og blir et godt supplement med sin kompetanse innenfor økonomi og administrasjon.

Bakerst f.v.: Nestleder Anne Spånem, styremedlemmene Stian Johansen, Heidi Roheim, Ørjan N. Karlsson og Helga Lilleland. Foran f.v.: Daglig leder Merete Franz, styreleder Kristian Ripegutu og styremedlem Helle Riis.
Foto: Kai Hansen