– En gledens dag for Litteraturhuset i Skien

7.okt. 2020

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det foreslått at støtten til Litteraturhuset i Skien øker med 100 000 kroner.

– En gledens dag. Den økte posten på statsbudsjettet gir oss økonomisk trygghet i det som sikkert blir nok et korona-år, sier daglig leder Merete Franz. Og legger til at det vil komme publikum til gode i form av et gjennomtenkt og spennende program også i fortsettelsen.

Det var i formiddag, onsdag 7. oktober, at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett. Det inneholdt to gode nyheter for de største litteraturhusene i Norge:

  • Litteraturhuset i Skien foreslås en støtte på statsbudsjettet på 430 000 kroner i 2021, mot 330 000 kroner i 2020. Det betyr en økning på 100 000 kroner.
  • De store litteraturhusene i Norge flyttes fra sekkeposten «Ymse, faste tiltak» til egen egen post, «kap. 320, post 75 Litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.».

Det at litteraturhusene nå får en egen post er en stor anerkjennelse av jobben som gjøres i litteraturhusene.

– Det er ingen tvil om dette signaliserer en sterkere forpliktelse fra staten, fortsetter Franz. – Lenge så det ut til at hele kulturstøtten til landets største kulturinstitusjoner skulle flyttes fra statlig til fylkeskommunalt nivå, noe aktørene var sterkt imot. Også der var vi heldige. Disse planene ble skrinlagt, og nå ser vi at regjeringen følger opp, og tvert imot flytter støtten over på en fast post, med en merkbar økning.

Fryd og gammen i Litteraturhuset i Skien!

Foto: Kai Hansen