1.nov. 2023 Kl.19:00
Ivo de Figueiredo og Edvard Munch stormer LiS

I sin biografi om Edvard Munch «Stormen» har Ivo de Figueiredo gjennomgått kjente og nye kilder og skrevet et nært og storslagent portrett av den gåtefulle kunstneren og hans tid, frem til 1902.

Edvard Munch er ikke bare Norges største kunstner, men også den eneste som har erobret en plass i den globale kulturen. «Stormen» forteller historien om en bråmoden kunstner som etter å ha satt Kristiania på hodet med grensesprengende malerier, inntar det europeiske kontinentet som en provinsiell kraft fra nord.

Samtalen ledes av Anne Lill Wenneck Aas

Arrangør: Litteraturhuset i Skien
Prosalong i samarbeid med NFFO

Foto: Agnete Brun

Billettpriser:
Ordinær: 215
LIS-medlem: 165
Student: 100

Billett kjøpes her.