20.apr. 2022 Kl.19:00
Liv Køltzow, Lars Vik og Marta Breen. Dagbøker.

Kjøp billett.
Innslipp kl. 18.30

Bjørg Vik og Liv Køltzow var to av de viktigste forfatterstemmene under feminismens første bølge. Velkommen til en samtale om forholdet mellom kunsten og livet – og ikke minst om dagbøker.

1970-tallet var tiåret da norske forfattere ville redde verden.

Mange norske forfattere på 1970-tallet var politisk venstreradikale, Jon Michelet, Edvard Hoem og Dag Solstad var blant dem som skrev romaner om industriarbeiderklassen.

Men selvsagt var også kvinnelige forfattere opptatt av protest og oppbrudd – romaner som i samtiden ble stemplet som «kvinneromaner», men som i vår tid har fått en selvfølgelig oppreisning.
Sammen med Sidsel Mørck og Tove Nilsen var Bjørg Vik og Liv Køltzow de viktigste forfatterstemmene under feminismens første bølge.

Denne aprilkvelden får vi besøk av Liv Køltzow i egen person og av Lars Vik, som har skrevet biografien om sin mor Bjørg Vik. Vi ønsker velkommen til en samtale som skal handle om forholdet mellom kunsten og livet – og ikke minst om dagbøker.

I år utga Liv Køltzow Dagbøker i utvalg (1964-2008) etter å ha skrevet dagbok siden hun var 19 år. Innholdet i dem er som i dagbøker flest, bortsett fra at disse er ført i pennen av en stor forfatter – som i tillegg har levd et liv vi gjerne vil lese om. Køltzows dagbøker har noe allment over seg – noe som gir dagbøkene en ekstra dimensjon og legger grunnlaget for en god samtale om livet og litteraturen.

Lars Vik har skrevet biografien om sin mor, Bjørg Vik. I en varm skildring av sin mor har han skapt et ærlig og nært portrett av forfatteren, samfunnsaktøren og privatmennesket Bjørg Vik. I spennet mellom liv og diktning gir boka et vell av nye opplysninger om en av våre viktigste kulturpersonligheter. Biografien er bygget på brev, samtaler – og nettopp på Viks dagbøker.

Det er forfatter og feminist Marta Breen som leder samtalen.